Registar društava za reviziju

BDO BH d.o.o. Sarajevo


Adresa:
Fra Anđela Zvizdovića 1, Sarajevo


ID broj:
4202095420008

Registarski broj licence FMF:
9090024150

Matični br.reg. članstva RKFBiH:
100001060


Pravni oblik:
društvo sa ograničenom odgovornošću


Kontakt podaci:
Kontakt osoba: Maja Hafizović
Tel. 033 942-209
Fax: 033 821-313
E-mail: info@bdobh.ba
www.bdo.hr/en-gb/locations/bdo-bh-d-o-o-sarajevo


Osoba ovlaštena za zastupanje:

Maja Hafizović, direktor
Lejla Kaknjo, izvršni direktor       
Mislav Zidar, prokurista

Osnivači/članovi društva:

Ime i prezime/naziv: BDO CROATIA d.o.o.
Poslovna adresa: Radnička cesta 180, Zagreb
Učešće u osnivačkom kapitalu:  85,6561%

Ime i prezime/naziv: Lejla Kaknjo
Poslovna adresa: Fra Anđela Zvizdovića 1, Sarajevo
Učešće u osnivačkom kapitalu: 9%

Ime i prezime/naziv: Maja Hafizović
Poslovna adresa: Fra Anđela Zvizdovića 1, Sarajevo
Učešće u osnivačkom kapitalu: 5%

Ime i prezime/naziv: Mijatović Dragan
Poslovna adresa: dr.Ante Starčevića 15, Mostar
Učešće u osnivačkom kapitalu:  0,3438%

Ovlašteni revizori društva:

Ime i prezimeLejla Kaknjo
Reg.broj licence FMF3090875224
Angažiran kaoZaposlenik

Ime i prezimeEzita Imamović
Reg.broj licence FMF3090215181
Angažiran kaoZaposlenik

Ime i prezime: Lejla Ćenanović
Reg.broj licence FMF: 3090269246
Angažiran kao: Zaposlenik

Članovi uprave:

Ime i prezime: Maja Hafizović
Poslovna adresa: Fra Anđela Zvizdovića 1, Sarajevo
Ime i prezime: Lejla Kaknjo
Poslovna adresa: Fra Anđela Zvizdovića 1, Sarajevo
Ime i prezime: Mislav Zidar
Poslovna adresa: Fra Anđela Zvizdovića 1, Sarajevo


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7