Registar društava za reviziju

ETIC d.o.o. Zenica


Adresa:
Londža bb, Poslovni centar Roma II, Zenica


ID broj:
4218863510007

Registarski broj licence FMF:
9040052145

Matični br.reg. članstva RKFBiH:
100001020


Pravni oblik:
društvo sa ograničenom odgovornošću


Kontakt podaci:
Kontakt osoba: Samir Đanan
Tel./fax: 032 220-006
Mob. 062 496-308
E-mail: samir.djanan@etic.ba
www.etic.ba


Osoba ovlaštena za zastupanje:

Aldin Đanan, direktor


Osnivači/članovi društva:

Ime i prezime/naziv: Samir Đanan
Poslovna adresa: Londža bb, Poslovni centar Roma II, Zenica
Učešće u osnivačkom kapitalu:  100%


Ovlašteni revizori društva:

Ime i prezime: Samir Đanan
Reg.broj licence FMF: 3041601216
Angažiran kao: Zaposlenik

Ime i prezime: Bekir Đidić 
Reg.broj licence FMF: 3040754230    
Angažiran kao: Zaposlenik


Članovi uprave:

Ime i prezime: Aldin Đanan
Poslovna adresa: Londža bb, Poslovni centar Roma II, Zenica


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7