Registar društava za reviziju

N.CONSULTING d.o.o. Sarajevo


Adresa:
Branilaca Sarajeva 45, Sarajevo


ID broj:
4202008630000

Registarski broj licence FMF:
9090038143

Matični br.reg. članstva RKFBiH:
100001000


Pravni oblik:
društvo sa ograničenom odgovornošću


Kontakt podaci:
Kontakt osoba: Nerman Čeho
Tel. 033 222-496
Mob. 061 220-015
E-mail: nceho@nconsulting.ba


Osoba ovlaštena za zastupanje:

Nerman Čeho, direktor
Nerma Karić, prokurista

Osnivači/članovi društva:

Ime i prezime/naziv: Nerman Čeho
Poslovna adresa: Branilaca Sarajeva 45, Sarajevo
Učešće u osnivačkom kapitalu:  100%

Ovlašteni revizori društva:

Ime i prezime: Nerma Karić
Reg.broj licence FMF: 3090035142
Angažiran kao: Zaposlenik

Ime i prezime: Ismail Katana
Reg.broj licence FMF: 3090719232
Angažiran kao: Zaposlenik

Ime i prezime: Nerman Čeho
Reg.broj licence FMF: 3091103238
Angažiran kao: Zaposlenik

Članovi uprave:

Ime i prezime: Nerman Čeho
Poslovna adresa: Branilaca Sarajeva 45, Sarajevo

Ime i prezime:  Nerma Karić
Poslovna adresa: Branilaca Sarajeva 45, Sarajevo


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7