Registar društava za reviziju

DŽAFEROVIĆ d.o.o. Sarajevo


Adresa:
Branilaca Sarajeva 5/3, Sarajevo


ID broj:
4200023100006

Registarski broj licence FMF:
9090397101

Matični br.reg. članstva RKFBiH:
100000150


Pravni oblik:
društvo sa ograničenom odgovornošću


Kontakt podaci:
Kontakt osoba: Jasmina Kazić
tel. 033 250-850
fax 033 250-854
e-mail: info@dzaferovic.ba
www.dzaferovic.ba


Osoba ovlaštena za zastupanje:

Jasmina Kazić, v.d. direktor

Osnivači/članovi društva:

Ime i prezime/naziv: Ramiz Džaferović
Poslovna adresa: Branilaca Sarajeva 5/3, Sarajevo
Učešće u osnivačkom kapitalu: 100%

Ovlašteni revizori društva:

Ime i prezime: Ramiz Džaferović
Reg.broj licence FMF: 3093587214
Angažiran kao: Zaposlenik

Članovi uprave:

Ime i prezime: Jasmina Kazić
Poslovna adresa: Branilaca Sarajeva 5/III, Sarajevo


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7