Održan seminar „Uloga revizijskog odbora u nadziranju finansijskog izvještavanja; ESG izvještavanje i proces njegove revizije i provjere; MRevS 315 (izmijenjen)- Identifikacija i procjena rizika značajnih pogrešnih prikazivanja i MRevS 300- Revizorove rea

Održan seminar „Uloga revizijskog odbora u nadziranju finansijskog izvještavanja; ESG izvještavanje i proces njegove revizije i provjere; MRevS 315 (izmijenjen)- Identifikacija i procjena rizika značajnih pogrešnih prikazivanja i MRevS 300- Revizorove rea

Pon, 13. Maj. 2024.


U organizaciji Revizorske komore FBiH 10.05.2024. održan je seminar: „Uloga Revizijskog odbora u nadziranju finansijskog izvještavanja; ESG izvještavanje i proces njegove revizije i provjere; MRevS 315 (izmijenjen)- Identifikacija i procjena rizika značajnih pogrešnih prikazivanja i MRevS 300- revizorove reakcije na procijenjene rizike“

Revizorska komora FBiH je u aktivnostima podrške razvoju članstva koja ima za cilj razvoj kapaciteta revizorske profesije u provođenju programa kontinuiranog profesionalnog razvoja, dana 10.05.2024. organizirala specijalistički seminar, sa temama „Uloga Revizijskog odbora u nadziranju finansijskog izvještavanja; ESG izvještavanje i proces njegove revizije i provjere; MRevS 315 (izmijenjen)- Identifikacija i procjena rizika značajnih pogrešnih prikazivanja i MRevS 300- revizorove reakcije na procijenjene rizike”. Seminar je bilo moguće pratiti i online, putem Zoom platforme.

U radu seminara su učestvovali kako iskusni revizori, tako i asistenti revizora koji učestvuju u planiranju i provođenju revizije finansijskih izvještaja. Savez računovođa, revizora i finansijskih radnika/djelatnika FBiH ovaj seminar odnosno pojedinačni program KPR vrednuje kao 7 sati/bodova ili ekvivalentnih obrazovnih jedinica.

U prilogu (link ispod) se nalaze materijali sa seminara, a članovima Komore je pristup downloadu istih moguć sa pristupnom šifrom.

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7