Održan seminar „Računovodstveni i revizijski aspekti primjene MRevS 220 (izmijenjen); Međunarodni standardi upravljanja kvalitetom MSUK 1 i MSUK 2“

Održan seminar „Računovodstveni i revizijski aspekti primjene MRevS 220 (izmijenjen); Međunarodni standardi upravljanja kvalitetom MSUK 1 i MSUK 2“

Sri, 24. Apr. 2024.


U organizaciji Revizorske komore FBiH u toku mjeseca aprila u Mostaru, Sarajevu i Tuzli je održan seminar: „Računovodstveni i revizijski aspekti primjene MRevS 220 (izmijenjen); Međunarodni standardi upravljanja kvalitetom MSUK 1 i MSUK 2“

Revizorska komora FBiH je u aktivnostima podrške razvoju članstva koja ima za cilj razvoj kapaciteta revizorske profesije u provođenju programa kontinuiranog profesionalnog razvoja, tokom aprila (Mostar 05.04, Sarajevo 18.04. i Tuzla 23.04.) organizirala specijalistički seminar, sa temama „Računovodstveni i revizijski aspekti primjene MRevS 220 (izmijenjen); Međunarodni standardi upravljanja kvalitetom MSUK 1 i MSUK 2”.

U radu seminara su učestvovali kako iskusni revizori, tako i asistenti revizora koji učestvuju u planiranju i provođenju revizije finansijskih izvještaja. Savez računovođa, revizora i finansijskih radnika/djelatnika FBiH ovaj seminar odnosno pojedinačni program KPR vrednuje kao 7 sati/bodova ili ekvivalentnih obrazovnih jedinica.

U prilogu (link ispod) se nalaze materijali sa seminara, a članovima Komore je pristup downloadu istih moguć sa pristupnom šifrom.

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7