Održan seminar „Procjena bilansnih pozicija i relativna procjena“

Održan seminar „Procjena bilansnih pozicija i relativna procjena“

Pet, 24. Nov. 2023.


U organizaciji Revizorske komore FBiH 24.11.2023.godine u Sarajevu je održan seminar: „Procjena bilansnih pozicija i relativna procjena“

Revizorska komora FBiH je u aktivnostima podrške razvoju članstva koja ima za cilj razvoj kapaciteta revizorske profesije u provođenju programa kontinuiranog profesionalnog razvoja, dana 24.11.2023. organizirala specijalistički seminar, sa temama „Procjena bilansnih pozicija i relativna procjena”. Seminar je bilo moguće pratiti i online, a dostupan je i snimak seminara.

U radu seminara su učestvovali kako iskusni revizori, tako i asistenti revizora koji učestvuju u planiranju i provođenju revizije finansijskih izvještaja. Savez računovođa, revizora i finansijskih radnika/djelatnika FBiH ovaj seminar odnosno pojedinačni program KPR vrednuje kao 7 sati/bodova ili ekvivalentnih obrazovnih jedinica.

U prilogu (link ispod) se nalaze materijali sa seminara, a članovima Komore je pristup downloadu istih moguć sa pristupnom šifrom.

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7