Održan Seminar "Prezentiranje izvještaja nezavisnog revizora u kontekstu novih i revidiranih MRevS"

Održan Seminar

Pet, 28. Apr. 2017.


U organizaciji Revizorske komore FBiH održan je Seminar: „Prezentiranje izvještaja nezavisnog revizora u kontekstu novih i revidiranih MRevS„ dana 26.04.2017.godine, u Sarajevu

Revizorska komora FBiH je u aktivnostima edukacije koja ima za cilj razvoj kapaciteta revizorske profesije u provođenju programa kontinuirane profesionalne edukacije (KPE) baziranih na međunarodnim revizijskim standardima (MRevS), dana 26.04.2017 godine u hotelu „Radon Plaza“ u Sarajevu organizirala jednodnevni seminar pod nazivom „Prezentiranje izvještaja nezavisnog revizora u kontekstu novih i revidiranih MRevS“. Seminaru je prisustvovalo više od 100 učesnika.

U radu Seminara su učestvovali kako iskusni revizori, tako i asistenti revizora koji učestvuju u planiranju i provođenju revizije finansijskih izvještaja.

Ova edukacija je priznata od strane Saveza računovođa, revizora i finansijskih radnika/djelatnika FBiH, kao 7 časova KPE.

U prilogu (link ispod) se nalaze materijali sa seminara, a članovima Komore je pristup downloadu istih moguć sa pristupnom šifrom.

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7