Održan Seminar "Metodologija revizije-Studija slučaja (Simulacije revizije) Modul 3-Provođenje revizije"

Održan Seminar

Uto, 04. Jul. 2017.


U organizaciji Revizorske komore FBiH 30.06. i 01.07.2017.godine održan je Seminar: „Metodologija revizije-Studija slučaja (Simulacije revizije) Modul 3-Provođenje revizije„

Revizorska komora FBiH je u aktivnostima edukacije koja ima za cilj razvoj kapaciteta revizorske profesije u provođenju programa kontinuirane profesionalne edukacije (KPE) baziranih na međunarodnim revizijskim standardima (MRevS), 30.06. i 01.07.2017 godine u hotelu „AdriaSki“ na Kupresu organizirala dvodnevni seminar pod nazivom „Metodologija revizije-Studija slučaja (Simulacije revizije) Modul 3-Provođenje revizije“. Seminaru je prisustvovalo oko 60 učesnika.

U radu Seminara su učestvovali kako iskusni revizori, tako i asistenti revizora koji učestvuju u planiranju i provođenju revizije finansijskih izvještaja.

Ova edukacija je priznata od strane Saveza računovođa, revizora i finansijskih radnika/djelatnika FBiH, kao 8 časova KPE.

U prilogu (link ispod) se nalaze materijali sa seminara, a članovima Komore je pristup downloadu istih moguć sa pristupnom šifrom.

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7