Održan Seminar "Metodologija revizije-Studija slučaja Modul 4-Zaključivanje revizije II-dio "

Održan Seminar

Pet, 24. Nov. 2017.


U organizaciji Revizorske komore FBiH održan je Seminar: „Metodologija revizije-Studija slučaja Modul 4-Zaključivanje revizije II-dio„ dana 23.11.2017.godine, u Sarajevu

Revizorska komora FBiH je u aktivnostima edukacije koja ima za cilj razvoj kapaciteta revizorske profesije u provođenju programa kontinuirane profesionalne edukacije (KPE) baziranih na međunarodnim revizijskim standardima (MRevS), dana 23.11.2017 godine u hotelu „Radon Plaza“ u Sarajevu organizirala jednodnevni seminar pod nazivom „Metodologija revizije-Studija slučaja Modul 4-Zaključivanje revizije II-dio“. Seminaru je prisustvovalo oko 80 učesnika.

U radu Seminara su učestvovali kako iskusni revizori, tako i asistenti revizora koji učestvuju u planiranju i provođenju revizije finansijskih izvještaja.

Ova edukacija je priznata od strane Saveza računovođa, revizora i finansijskih radnika/djelatnika FBiH, kao 7 časova KPE.

U prilogu (link ispod) se nalaze materijali sa seminara, a članovima Komore je pristup downloadu istih moguć sa pristupnom šifrom.

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7