Seminari: "Osiguranje kvaliteta revizije" i „Ostali angažmani sa izražavanjem uvjerenja“, Neum 21.09. i 22.09.2018. godine

Seminari:

Pet, 14. Sep. 2018.


Revizorska komora FBiH organizira dva jednodnevna seminara, koji će se održati 21.09.2018. i 22.09.2018. godine u Neumu, hotel“Stella“, sa početkom u 10,00 sati oba dana

REVIZORSKA KOMORA Federacije BiH
organizira dva jednodnevna seminara sa temama 

 
 „OSIGURANJE KVALITETA REVIZIJE“
koji će se održati dana 21.09.2018. godine u Neumu, Hotel „Stella“, sa početkom u 10,00 sati  i

„OSTALI ANGAŽMANI SA IZRAŽAVANJEM UVJERENJA“
koji će se održati dana 22.09.2018. godine u Neumu, Hotel „Stella“, sa početkom u 10,00 sati  
 
Cilj    

U okviru aktivnosti podrške profesionalnom razvoju članstva, poboljšanju kvaliteta i vrijednosti ljudskog kapitala u revizorskoj profesiji u cilju podizanja kvalitete pružanja revizorskih usluga, a u skladu sa okvirom koji predstavljaju međunarodni revizijski standardi, kodeks etike profesionalnih računovođa i metodologija revizije za mala i srednja poduzeća, te materijalima usklađenim sa programom Svjetske banke, Revizorska komora će održati dva jednodnevna seminara:

Osiguranje kvaliteta revizije (21.09.2018.)

Sadržaj Seminara

Ovaj modul uključuje:
•    Uvod u osiguranje kontrole kvaliteta revizije u privatnom sektoru
•    Uloga profesionalne računovodstvene organizacije u osiguranju kvaliteta revizije
•    Ključne politike za osiguranje kvaliteta revizije
•    Evropska zajednička metodologija inspekcije revizije
 
i

Ostali angažmani sa izražavanjem uvjerenja (22.09.2018.)

Sadržaj Seminara

Ovaj modul uključuje:
•    Uvod u nerevizijske usluge-ostale angažmane sa izražavanjem uvjerenja
•    Angažmani radi obavljanja uvida
•    Angažmani radi obavljanja kompilacije
•    Angažmani radi obavljanja dogovorenih procedura

Programi seminara

Seminari su podijeljeni u određene logičke cjeline, a bazirani su na prezentacijama i diskusijama. Aktivno učešće u seminarima je preduslov za njihovu uspješnost i optimiziranje nove vrijednosti koju će obezbijediti učesnicima.

Participacija troškova seminara

Učesnici učestvuju u pokriću troškova seminara u iznosu od 70,00 KM za članove Komore (po seminaru), odnosno 140,00 KM za oba seminara, što uključuje troškove učestvovanja  u radu seminara, osvježenje u pauzama, ručak za oba dana seminara, večeru 21.09. i seminarski materijal. (smještaj nije uključen u participaciju).

Ručak za oba dana seminara i večera 21.09. će biti obezbijeđeni u hotelu „Stella“ Neum, u kojem će se održati seminari.
Savezu računovođa, revizora i finansijskih radnika/djelatnika FBiH je poslat zahtjev za priznavanje ovih edukacija kao 7 časova KPE za svaki seminar.
U prilogu ispod teksta se nalazi prijavni obrazac za seminare koji možete dostaviti faksom (na broj: 033/ 264-386), ili na našu e-mail adresu: info@rkfbih.ba. Molimo da vaše cijenjene prijave dostavite najkasnije do 20.09.2018.

Smještaj tokom seminara                                                                    

Seminari će se održati u hotelu „Stella“ Neum, Ruđera Boškovića bb (www.stella-neum.com ). 

Članovi i drugi zainteresirani koji žele prisustvovati seminarima sami sebi rezerviraju smještaj. 

Rezervaciju smještaja možete obaviti putem sljedećih kontakata: telefon  063 491 292 ili putem e-maila: robert.kolaric@amazoninternational.hr

 

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7