Seminar "Metodologija revizije-Studija slučaja (Simulacije revizije) Modul 2", 15.11.2016. godine

Seminar

Pon, 31. Okt. 2016.


Revizorska komora FBiH organizira jednodnevni seminar na temu „Metodologija revizije-Studija slučaja (Simulacije revizije) Modul 2“, koja će se održati dana 15.11.2016 u Sarajevu, Hotel „Radon Plaza“

Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine organizira jednodnevni seminar na temu   METODOLOGIJA REVIZIJE - Studija slučaja (Simulacije revizije) Modul 2, koji će se održati dana 15.11.2016 u Sarajevu, hotel “Radon plaza“, Džemala Bijedića 185, Zlatni salon (13 sprat), sa početkom u 10,00 sati.

Cilj   

Revizorska komora FBiH razvija aktivnosti edukacije koje imaju za cilj razvoj kapaciteta revizorske profesije u provođenju programa kontinuirane profesionalne edukacije (KPE) baziranih na međunarodnim revizijskim standardima (MRevS). Akcenat je na malim i srednjim revizijskim praksama i pomoći njima.
Program se sastoji od osam modula koji su podijeljeni na dva dijela: osnovni (F), namjenjen manje iskusnim revizorima i napredni (A), namijenjen iskusnijim revizorima, a kako slijedi:

F1. Uvod u MRevS
F2. Planiranje revizije
F3. Dokumentiranje revizije
F4. Primjena MRevS u specifičnim oblastima reviziju
F5. Izvještaj revizora o FI

A1. (F1+F2+F3) Kontrola kvaliteta
A2. (F4) Primjena MRevS u specifičnim oblastima revizije
A3. (F5) Izvještaj revizora o FI

Sadržaj Seminara

Ovaj modul uključuje: utvrđivanje materijalnosti; razmatranje značajnih računa, objava i tvrdnji; razumijevanje i evaluacija sistema, procesa i kontrola; procjenjivanje rizika i priprema plana provođenja revizije.

Program seminara-Modul 2

Seminar je podijeljen u određene logičke cjeline, a baziran je na prezentacijama, studiji slučaja te grupnom radu. Aktivno učešće u seminaru je preduslov za njegovu uspješnost i optimiziranje nove vrijednosti koju će obezbijediti učesnicima.

Kome je seminar namijenjen

Seminar je namijenjen asistentima revizora koji učestvuju u planiranju i provođenju revizije finansijskih izvještaja i iskusnim revizorima koji su zaduženi za nadzor i kontrolu rada revizorskog tima kao i osobama zaduženim za internu obuku u revizorskim društvima.

Participacija troškova seminara

Učesnici učestvuju u pokriću troškova seminara i to:
Uposlenici društava za reviziju :  50,00 KM, a za svakog slijedećeg učesnika 20 % manje.
Ostali članovi komore :                 50,00 KM,
Ostali učesnici :                               70,00 KM.

Uplata se vrši prije početka seminara na transakcijski račun Komore broj:  1610000092240027.

Za učesnike su obezbijeđeni materijali i ručak.

Ispod teksta se nalazi prijavni obrazac koji možete dostaviti faksom (na broj: 033/ 264-386), ili na e-mail adresu: info@rkfbih.ba
Vaše cijenjene prijave očekujemo najdalje do 14.11.2016 godine.

Dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti na telefone 033/264-385, odnosno 062/677-500.


PRIJAVNI OBRAZAC

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7