Seminar "Međunarodni revizijski standardi - izvještavanje", 17.12.2015. godine

Seminar

Pon, 07. Dec. 2015.


Seminar namijenjen ovlaštenim revizorima članovima Revizorske komore Federacije BiH

Revizorska komora FBiH organizira jednodnevni seminar  sa temom „Međunarodni revizijski standardi - izvještavanje“. Edukacija će se održati 17.12.2015. godine u Sarajevu, Hotel „Radon Plaza“, Džemala Bijedića 185, sa početkom u 10,00 sati.

Edukacijski sadržaj je namijenjen ovlaštenim revizorima članovima Revizorske komore Federacije Bosne i Hercegovine.

Cilj seminara je podrška profesionalnom razvoju članstva, odnosno poboljšanje kvalitete i vrijednosti ljudskog potencijala u revizorskoj profesiji u svrhu podizanja kvalitete pružanja revizorskih usluga.

Savezu računovođa, revizora i finansijskih radnika/djelatnika FBiH je poslat zahtjev za priznavanjem ove edukacije kao 7 časova KPE.

NAPOMENA:
Za prijavljene učesnike obezbjeđeni su materijali i ručak.
Molimo da popunite prijavni obrazac u prilogu i dostavite faksom (broj: 033/ 264-386), ili na e-mail adresu: info@rkfbih.ba, najdalje do 16.12.2015. godine.

Za ovlaštene revizore koji su izmirili obaveze godišnje članarine Komori učešće na ovom seminaru se ne naplaćuje.
Ovlašteni revizori članovi Komore koji nisu izmirili obaveze članarine Komori, kao i drugi uposlenici društava za reviziju ukoliko se prijavljuju, za učešće na ovom seminaru plaćaju kotizaciju u iznosu od 50,00 KM. Uplata se vrši na transakcijski račun Komore broj: 1610000092240027.

Dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti na telefone 033/264-385, odnosno 062/677-500.

Revizorska komora
Federacije Bosne i Hercegovine

 

© 2022 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7