Seminar "EU Direktive i Nacrt Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH", 21.12.2016. godine

Seminar

Čet, 01. Dec. 2016.


Revizorska komora FBiH organizira jednodnevni seminar na temu „EU Direktive i Nacrt Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH“, koja će se održati 21.12.2016 u Sarajevu, Hotel „Radon Plaza“, sa početkom u 10.00 sati

Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine organizira jednodnevni seminar na temu  „EU Direktive i Nacrt Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH“, koji će se održati dana 21.12.2016 u Sarajevu, hotel “Radon plaza“, Džemala Bijedića 185, Crveni salon (13 sprat), sa početkom u 10,00 sati.

Cilj    

Revizorska komora FBiH razvija aktivnosti edukacije koje imaju za cilj razvoj kapaciteta revizorske profesije u provođenju programa kontinuirane profesionalne edukacije (KPE) baziranih na međunarodnim revizijskim standardima (MRevS). Akcenat je na malim i srednjim revizijskim praksama i pomoći njima.

Sadržaj Seminara

Na seminaru će se obraditi slijedeće teme:

  • Direktiva EU 2014/56 okvir za usklađivanje Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH
  • Komparativni prikaz: EU direktiva 2014/56 i Nacrt zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH
  • IAASB novosti: Dogovorene procedure materijali za diskusiju

Program seminara

Seminar je podijeljen u određene logičke cjeline, a baziran je na prezentacijama i diskusijama učesnika. Aktivno učešće u seminaru je preduslov za njegovu uspješnost i optimiziranje nove vrijednosti koju će obezbijediti učesnicima.

Participacija troškova seminara

Učesnici učestvuju u pokriću troškova seminara i to:

Uposlenici društava za reviziju:  50,00 KM, a za svakog slijedećeg učesnika 20 % manje.
Ostali članovi komore:                50,00 KM,
Ostali učesnici:                          70,00 KM.

Uplata se vrši prije početka seminara na transakcijski račun Komore broj:  1610000092240027.

Za učesnike su obezbijeđeni materijali i ručak.

Ispod teksta se nalazi prijavni obrazac koji možete dostaviti faksom (na broj: 033/ 264-386), ili na e-mail adresu: info@rkfbih.ba

Molimo da prijave dostavite najkasnije do 16.12.2016 godine (petak), kako bismo pravovremeno mogli raspolagati brojem učesnika u svrhu organizacije.

Dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti na telefone 033/264-385, odnosno 062/677-500.

 

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7