Savjetovanje "Međunarodni revizijski standardi - primjena", 12.11.2015. godine

Savjetovanje

Pon, 02. Nov. 2015.


Edukacija namijenjena ovlaštenim revizorima članovima Revizorske komore Federacije BiH

Revizorska komora FBiH organizira savjetovanje sa temom „Međunarodni revizijski standardi - primjena“. Edukacija će se održati 12.11.2015. godine u Sarajevu, Hotel „Radon Plaza“, Džemala Bijedića 185, sa početkom u 10,00 sati.

Edukacijski sadržaj je namijenjen ovlaštenim revizorima članovima Revizorske komore Federacije Bosne i Hercegovine.

Cilj savjetovanja je podrška profesionalnom razvoju članstva, odnosno poboljšanje kvalitete i vrijednosti ljudskog potencijala u revizorskoj profesiji u svrhu podizanja kvalitete pružanja revizorskih usluga.

Ova edukacija se priznaje kao 7 časova KPE (Na osnovu Odobrenja Saveza računovođa, revizora i finansijskih radnika/djelatnika FBiH od 03.11.2015)


NAPOMENA:

Za prijavljene učesnike obezbjeđeni su materijali i ručak.
Molimo da popunite prijavni obrazac u prilogu i dostavite faksom (broj: 033/ 264-386), ili na e-mail adresu: info@rkfbih.ba, najdalje do 11.11.2015. godine.

Za ovlaštene revizore koji su izmirili obaveze godišnje članarine Komori učešće na savjetovanju se ne naplaćuje.
Ovlašteni revizori članovi Komore koji nisu izmirili obaveze članarine Komori, kao i drugi uposlenici društava za reviziju ukoliko se prijavljuju, za učešće na savjetovanju plaćaju kotizaciju u iznosu od 50,00 KM. Uplata se vrši na transakcijski račun Komore broj: 1610000092240027.


Dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti na telefone 033/264-385, odnosno 062/677-500.

Revizorska komora
Federacije Bosne i Hercegovine


 

© 2022 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7