Redovna sjednica Skupštine Revizorske komore Federacije Bosne i Hercegovine, 17.03.2016. godine sa početkom u 12,00 sati

Redovna sjednica Skupštine Revizorske komore Federacije Bosne i Hercegovine, 17.03.2016. godine sa početkom u 12,00 sati

Sri, 02. Mar. 2016.


Upravno vijeće Revizorske komore Federacije Bosne i Hercegovine, saziva redovnu sjednicu Skupštine Revizorske komore Federacije Bosne i Hercegovine za 17.03.2016. godine

Na osnovu  člana 9. stav 1. Statuta Revizorske komore Federacije Bosne i Hercegovine, u skladu sa Odlukom o sazivanju redovne sjednice Skupštine Revizorske komore Federacije Bosne i Hercegovine broj UV-10-5/16 od 26.01.2016 godine, Upravno vijeće Revizorske komore Federacije Bosne i Hercegovine saziva

Skupštinu Revizorske komore Federacije Bosne i Hercegovine
koja će se održati 17.03.2016. godine (četvrtak), sa početkom u 12,00 sati
u prostorijama Privredne Komore Kantona Sarajevo (Velika konferencijska sala, 5. sprat), ul.La Benevolencija 8, Sarajevo (zgrada u kojoj je smještena i Revizorska komora FBiH)


Za sjednicu Skupštine predlaže se sljedeći Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine,
  2. Usvajanje Izvještaja o radu Komore za 2015 godinu i Finansijskog izvještaja za 2015 godinu, sa
  3. Izvještajem Odbora za nadzor finansijskog poslovanja,
  4. Usvajanje Plana i programa rada Komore i Finansijskog plana za 2016 godinu,
  5. Donošenje Odluke o promjeni adrese sjedišta Komore,
  6. Godišnji Izvještaj Komisije za nadzor i kontrolu kvalitete rada društava za reviziju i ovlaštenih revizora,
  7. Razno.

Članovi Skupštine Revizorske komore FBiH imaju pravo dostaviti Upravnom vijeću u pismenom obliku pitanja i prijedloge odluka za uvrštavanje u dnevni red sjednice Skupštine, odnosno prijedloge za izmjene i dopune predloženog dnevnog reda, najkasnije 8 dana prije zakazanog početka održavanja sjednice Skupštine.
Prijedlozi odluka koji se dostavljaju trebaju biti jasno definirani, u formi prijedloga o kojem se prisutni mogu izjasniti glasanjem i na koje se može očitovati amandmanima.

Prijedlozi izmjena ili dopuna predloženih dokumenata, što podrazumijeva amandmane na već ponuđene prijedloge dokumenata koji se nalaze u prilozima, koji budu dostavljeni u pismenoj formi do 16.03.2016. godine, bit će distribuirani svim članovima Skupštine i uvršteni u materijal za sjednicu.

Za sve dodatne informacije na raspolaganju su sljedeći kontakti Revizorske komore FBiH: tel. 033/264-385, 062/677-500; E-mail: info@rkfbih.ba, revizorskakomora@bih.net.ba

Materijali za sjednicu/prilozi dostupni su na linku ispod ovog teksta, za što je potrebna prijava na stranicu uz korištenje pristupnih podataka.


Revizorska komora
Federacije Bosne i Hercegovine
 

© 2022 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7