Radionica "Planiranje revizije-studija slučaja", 30.06.2015. godine

Radionica

Pon, 22. Jun. 2015.


Edukacija namijenjena ovlaštenim revizorima članovima Revizorske komore Federacije BiH

Poštovani,

Revizorska komora FBiH organizira jednodnevnu radionicu sa temom „Planiranje revizije-studija slučaja“. Edukacija će se održati 30.06.2015. godine u Sarajevu, hotel „Radon Plaza“, Džemala Bijedića 185, sa početkom u 10,00 sati.

Edukacijski sadržaj je namijenjen ovlaštenim revizorima članovima Revizorske komore Federacije Bosne i Hercegovine.

Cilj radionice je podrška profesionalnom razvoju članstva, odnosno poboljšanje kvalitete i vrijednosti ljudskog potencijala u revizorskoj profesiji u svrhu podizanja kvalitete pružanja revizorskih usluga.

Savezu računovođa, revizora i finansijskih radnika/djelatnika FBiH je poslat zahtjev za priznavanjem ove edukacije kao 7 časova KPE.

NAPOMENA:

Za ovlaštene revizore koji su izmirili obaveze godišnje članarine Komori učešće na radionici se ne naplaćuje.

Ovlašteni revizori članovi Komore koji nisu izmirili obaveze članarine Komori za učešće na radionici plaćaju kotizaciju u iznosu od 50,00 KM. Uplata se vrši na transakcijski račun Komore broj: 1610000092240027.

Molimo Vas da popunite prijavni obrazac u prilogu i dostavite faksom (broj: 033/ 264-386), ili na e-mail adresu: info@rkfbih.ba, najdalje do 29.06.2015. godine.

Dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti na telefone 033/264-385, odnosno 062/677-500.

S poštovanjem,

Revizorska komora
Federacije Bosne i Hercegovine

 

© 2023 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7