„Računovodstvena i revizijska regulativa; Upravljanje kvalitetom revizije; Sprječavanje pranja novca i računovodstvenih prijevara“-interaktivni online seminar,17.06.2021. godine

„Računovodstvena i revizijska regulativa; Upravljanje kvalitetom revizije; Sprječavanje pranja novca i računovodstvenih prijevara“-interaktivni online seminar,17.06.2021. godine

Sri, 09. Jun. 2021.


Revizorska komora FBiH organizira interaktivni online seminar, koji će se održati 17.06.2021. godine

REVIZORSKA KOMORA Federacije Bosne i Hercegovine

u okviru aktivnosti podrške profesionalnom razvoju članstva, poboljšanju kvaliteta i vrijednosti ljudskog kapitala u revizorskoj profesiji u cilju podizanja kvalitete pružanja revizorskih usluga

dana 17.06.2021. godine, sa početkom u 10,00 sati 

organizira interaktivni online seminar - webinar:

„Računovodstvena i revizijska regulativa; Upravljanje kvalitetom revizije; Sprječavanje pranja novca i računovodstvenih prijevara“

Sadržaj  webinara

Ø  Novine u računovodstvenoj i revizijskoj regulativi

  • Usporedni pregled promjena u računovodstvenoj i revizijskoj regulativi i utjecaj na profesiju

Predavač: Zijad Hasović, ovlašteni revizor, Revizorska komora FBiH

Ø  Sprječavanje pranja novca, računovodstvenih prijevara i prijevarno financijsko

     izvještavanje

  • Pristup zasnovan na riziku
  • Osnivanje kompanije u kontekstu pranja novca i uloga računovođe
  • Transfer imovine i pranje novca
  • Porezno savjetovanje i pranje novca
  • Biznis u poteškoćama i pranje novca

                  Predavač: izv.prof.dr.sc. Maja Letica, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru

Ø  Međunarodni standardi upravljanja kvalitetom ISQM1 i ISQM2, MrevS 220

     (revidirani)

  • Novi koncept kontrole kvalitete
  • Usporedni pregledi i utjecaj na firme koje obavljaju reviziju, uvid ili druge angažmane povezane s revizijom

Predavač: Zijad Hasović, ovlašteni revizor, Revizorska komora FBiH

Način pristupa webinaru

Webinar će biti održan putem Zoom aplikacije, koju je moguće besplatno preuzeti na sljedećem linku: https://zoom.us/download ili putem linka za pristup webinaru koji će prijavljenim učesnicima biti dostavljen e-poštom (verzija za desktop/laptop računare). Za korisnike mobilnih telefona i tableta dostupna je i mobilna Zoom aplikacija, koju je moguće preuzeti na App Store-u (Apple uređaji) i Google Play Store-u (uređaji na Android OS-u).

Prijavljivanje na webinar

U prilogu se nalazi prijavni obrazac za webinar. Učesnici nam putem popunjenog prijavnog obrasca kojim se prijavljuju trebaju dostaviti svoju e-mail adresu, odnosno e- mail adrese na koje će im biti poslan link i korisnička šifra preko koje će biti omogućeno online pristupiti webinaru (putem aplikacije Zoom). Napominjemo da link omogućava jednokratnu prijavu.

Molimo popunjeni prijavni obrazac dostaviti na jednu od naših  e-mail adresa: info@rkfbih.ba,   revizorskakomora@gmail.com  i/ili  revizorskakomora@bih.net.ba, najkasnije do 16.06.2021. u 15 sati.

Participacija troškova

Učesnici učestvuju u pokriću troškova webinara u iznosu od 40,00 KM.

Uplate na ime pokrića troškova webinara se vrše prije početka webinara na transakcijski račun Komore broj: 1610000092240027.

Informacija o bodovanju webinara

Savez računovođa, revizora i finansijskih radnika/djelatnika FBiH Odobrenjem broj OD-47/21 od 09.06.2021 ovaj webinar priznaje kao kontinuiranu profesionalnu edukaciju u trajanju od 7 sati/bodova.

Kontakt za više informacija

Kontakt telefoni i e-adrese za sve dodatne informacije i pitanja u vezi sa ovim webinarom su:

033/ 264-385, 062/677-500 i/ili  info@rkfbih.ba.  

Putem ovih kontakata, odnosno e-adrese bit će obezbijeđena ekspertska podrška u cilju implementiranja sadržaja edukacije u praksi, te će ista učesnicima biti na raspolaganju kontinuirano.

Napomena: Učesnicima će na dan izvođenja webinara od 9.00 sati biti na raspolaganju naša podrška u slučaju eventualnih poteškoća u vezi online pristupa i praćenja webinara.

 

- Prijavni obrazac

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7