Podsjetnik vezano za uplatu fiksnog iznosa godišnjeg članskog doprinosa za 2013. godinu

Podsjetnik vezano za uplatu fiksnog iznosa godišnjeg članskog doprinosa za 2013. godinu

Sub, 23. Nov. 2013.


Revizorska komora Federacije Bosne i Herecegovine poziva svoje članove, koji to još nisu učinili, da u skladu sa odredbama člana 3. stav.1 i člana 4. stav 1. Odluke o stopi doprinosa, iznosu članarina i naknada Revizorskoj komori FBiH, izvrše plaćanje fiksnih godišnjih iznosa članarine za 2013. godinu.

Poštovani,

Revizorska komora Federacije Bosne i Herecegovine poziva svoje članove, koji to još nisu učinili, da u skladu sa odredbama člana 3. stav.1 i člana 4. stav 1.  Odluke o stopi doprinosa, iznosu članarina i naknada Revizorskoj komori FBiH, izvrše plaćanje fiksnih godišnjih iznosa članarine za 2013. godinu.

U skladu sa odredbama Odluke o stopi doprinosa, iznosu članarina i naknada Revizorskoj komori FBiH, fiksni godišnji iznos članarine koji društva za reviziju upisana u Registar RKFBiH plaćaju Komori iznosi 300,00 KM (slovima: tristotine konvertibilnih maraka i 00/100), a fiksni godišnji iznos članarine koji ovlašteni revizori upisani u Registar plaćaju Komori iznosi 100,00 KM (slovima: stotinu konvertibilnih maraka i 00/100).

Društva za reviziju mogu plaćati članski doprinos za svoje uposlene ovlaštene revizore.

Navedeni iznosi se uplaćuju na transakcijski račun RKFBiH br.1610000092240027 kod Raiffeisen Banke dd BiH, sa svrhom: Uplata fiksnog iznosa članarine za 2013.godinu.


S poštovanjem,

Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine

© 2022 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7