Online interaktivna sesija, na temu primjene Zakona o računovodstvu i reviziji, 08.04.2021. godine

Online interaktivna sesija, na temu primjene Zakona o računovodstvu i reviziji, 08.04.2021. godine

Pon, 29. Mar. 2021.


Revizorska komora FBiH organizira interaktivnu online sesiju, koji će se održati 08.04.2021. godine

Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine

dana 08.04.2021. godine, sa početkom u 10,00 sati 

organizira online interaktivnu sesiju –  na temu primjene

Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH

(„Službene novine Federacije BiH“ broj 15/21)

Sadržaj 

U okviru sesije će biti govora o određenim dilemama u vezi sa primjenom novog Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH, gdje na početku izdvajamo:

  • Rokove za predaju izvještaja neovisnog revizora u skladu sa čl. 44. Zakona
  • Obaveze revizije u vezi sa klasifikacijom pravnih lica
  • Forme izvještaja revizora
  • Rotaciju revizora
  • Ispunajvanje uslova za obavljanje revizije subjekata od javnog interesa
  • Tarifu reviziorskih usluga
  • Edukaciju ovlaštenih revizora   i

druga pitanja, te pitanja koje nam članovi Komore kao učesnici ove sesije, dostave u predviđenom roku, prije njenog početka.

Predviđeno je da pitanja (a time i odgovori) budu usmjereni na revizijski aspekt primjene Zakona.

Online sesija je namijenjena ovlaštenim revizorima, članovima Revizorske komore Federacije Bosne i Hercegovine i drugim zainteresiranim osobama.

U sesiji će aktivno učestvovati gdin Jasmin Rustemi,šef odsjeka za finansijsko poslovanje, računovodstvo i reviziju u Sektoru za privredne finansije Federalnog ministarstva finansija, a očekujemo i aktivan i konstruktivan doprinos naših članova kao učesnika, kako bi diskusija bil kvalitetna i korisna, sa jasnim odgovorima kao smjernicama za primjenu novog Zakona o računovodstvu i reviziji.

Pozivamo članove Komore, da uzevši u obzir naprijed navedeno, dostave pitanja, komentare i mišljenja, najkasnije do 05.04.2021. , putem jedne od e-mail adresa Komore: 

(revizorskakomora@gmail.com, info@rkfbih.ba i/ili revizorskakomora@bih.net.ba)

Način pristupa

Sesija će biti održana putem Zoom aplikacije, koju je moguće besplatno preuzeti na sljedećem linku: https://zoom.us/download ili putem linka za pristup koji ćemo prijavljenim učesnicima dostaviti (verzija za desktop/laptop računare). Za korisnike mobilnih telefona i tableta dostupna je i mobilna Zoom aplikacija, koju je moguće preuzeti na App Store-u (Apple uređaji) i Google Play Store-u (uređaji na Android OS-u).

Prijavljivanje

U prilogu se nalazi prijavni obrazac. Učesnici nam putem popunjenog prijavnog obrasca kojim se prijavljuju trebaju dostaviti svoju e-mail adresu, odnosno e- mail adrese na koje ćemo im poslati link i korisničku šifru preko kojeg će moći pristupiti online (putem aplikacije Zoom). Napominjemo da je link/šifra vezana za samo jednog korisnika, odnosno omogućava jednokratnu prijavu.

Popunjeni prijavni obrazac dostaviti na jednu od naših  e-mail adresa: info@rkfbih.ba,   revizorskakomora@gmail.com  i/ili  revizorskakomora@bih.net.ba, najkasnije do 07.04.2021. u 14 sati.

Participacija troškova

Učešće u ovoj online tematskoj sesiji se ne naplaćuje.

Kontakt za više informacija

Kontakt telefoni i e-adrese za sve dodatne informacije i pitanja su:

033/ 264-385, 062/677-500 i/ili  info@rkfbih.ba

PRIJAVNI OBRAZAC

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7