Održano Savjetovanje "Međunarodni revizijski standardi-primjena“

Održano Savjetovanje

Pet, 13. Nov. 2015.


U organizaciji Revizorske komore FBiH održano Savjetovanje za ovlaštene revizore: „Međunarodni revizijski standardi-primjena„ dana 12.11.2015.godine, u Sarajevu

Dana 12.11.2015. godine,  u hotelu „Radon Plaza“  u Sarajevu, u organizaciji Revizorske komore FBiH održano je Savjetovanje za ovlaštene revizore: „Međunarodni revizijski standardi-primjena“. Savjetovanju je prisustvovalo više od 100 licenciranih revizora, članova Revizorske komore.

Edukacija je priznata od strane Saveza računovođa, revizora i finansijskih radnika/djelatnika FBiH, kao 7 časova KPE.

U prilogu (link ispod) se nalaze materijali, a članovima Komore je pristup downloadu istih moguć sa pristupnom šifrom.
 

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7