Održana sjednica Skupštine Revizorske komore FBiH, 25.04.2024. godine

Održana sjednica Skupštine Revizorske komore FBiH, 25.04.2024. godine

Uto, 30. Apr. 2024.


Sjednica Skupštine Revizorske komore Federacije Bosne i Hercegovine održana 25.04.2024. godine

Dana 25.04.2024. godine, sa početkom u 11 sati, u Sarajevu, Radon Plaza, održana je sjednica Skupštine Revizorske komore Federacije Bosne i Hercegovine.

Na sjednici Skupštine su donesene sljedeće odluke i zaključci: utvrđen je Izvještaj o radu za 2023. godinu i usvojen Finansijski izvještaj za 2023. godinu. Usvojen je Godišnji izvještaj o kontroli kvalitete rada društava za reviziju i licenciranih ovlaštenih revizora za 2023. godinu. Utvrđeni su Plan i program rada i Finansijski plan za 2024. godinu. Donesen je Pravilnik o nadzoru i kontroli kvalitete rada društava za reviziju i licenciranih ovlaštenih revizora. Izabran je jedan član Upravnog vijeća.

U prilogu (link ispod) se nalaze nacrt teksta zapisnika sa sjednice, a članovima Komore je pristup moguć sa pristupnom šifrom.

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7