Održana sjednica Skupštine Revizorske komore FBiH, 22.11.2022. godine

Održana sjednica Skupštine Revizorske komore FBiH, 22.11.2022. godine

Uto, 29. Nov. 2022.


Sjednica Skupštine Revizorske komore Federacije Bosne i Hercegovine održana online 22.11.2022. godine

Dana 22.11.2022. godine, sa početkom u 10 sati, održana je online sjednica Skupštine Revizorske komore Federacije Bosne i Hercegovine.

Na sjednici Skupštine, između ostalih donesenih odluka i zaključaka, usvojena je Tarifa revizorskih usluga i izabrani su članovi Odbora za nadzor finansijskog poslovanja i Disciplinskog vijeća Komore.

U prilogu (link ispod) se nalazi nacrt teksta zapisnika sa sjednice, a članovima Komore je pristup moguć sa pristupnom šifrom.

© 2023 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7