Održana sjednica Skupštine Revizorske komore FBiH, 11.03.2021. godine

Održana sjednica Skupštine Revizorske komore FBiH, 11.03.2021. godine

Pet, 19. Mar. 2021.


Sjednica Skupštine Revizorske komore Federacije Bosne i Hercegovine održana online 11.03.2021. godine

Dana 11.03.2021. godine, sa početkom u 10 sati, u skladu sa Odlukom Upravnog vijeća o zakazivanju, u Sarajevu je online održana sjednica Skupštine Revizorske komore Federacije Bosne i Hercegovine.

Na sjednici Skupštine su donesene sljedeće odluke i zaključci:

  • Usvojen je Izvještaj o radu Komore i Finansijski izvještaj za 2020. godinu, sa Izvještajem Odbora za nadzor finansijskog poslovanja,
  • Usvojen je Izvještaj Komisije za nadzor i kontrolu kvalitete rada društava za reviziju i ovlaštenih revizora,
  • Donesena su Pravila ponašanja i postupanja u radu članova tijela i uposlenika RKFBiH,
  • Izabrana su četiri člana Upravnog vijeća,
  • Donesena je odluka da Komora uputi zahtjev Federalnom ministarstvu finansija za subvencioniranje revizorskih društava zbog očekivanih negativnih posljedica primjene novog Zakona o računovodstvu i reviziji.

U prilogu (link ispod) se nalaze nacrt teksta zapisnika sa sjednice, a članovima Komore je pristup moguć sa pristupnom šifrom.

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7