Održana sjednica Skupštine Revizorske komore FBiH, 09.05.2023. godine

Održana sjednica Skupštine Revizorske komore FBiH, 09.05.2023. godine

Pet, 12. Maj. 2023.


Sjednica Skupštine Revizorske komore Federacije Bosne i Hercegovine održana online 09.05.2023. godine

Dana 09.05.2023. godine, sa početkom u 10 sati, održana je online sjednica Skupštine Revizorske komore Federacije Bosne i Hercegovine.

Na sjednici Skupštine su donesene sljedeće odluke i zaključci: usvojeni su Izvještaj o radu i Finansijski izvještaj za 2022. godinu, sa izvještajem Odbora za nadzor finansijskog poslovanja. Usvojen je Godišnji izvještaj o kontroli kvalitete rada društava za reviziju i licenciranih ovlaštenih revizora za 2022. godinu. Utvrđeni su Plan i program rada i Finansijski plan za 2023. godinu. Usvojen je prijedlog podnošenja urgencije od strane Revizorske komore Federacije Bosne i Hercegovine prema Federalnom ministarstvu finansija – Poreznoj upravi, vezano za obavezu revizije finansijskih izvještaja u skladu sa članom 57. Zakona o računovodstvu i reviziji Federacije Bosne i Hercegovine

U prilogu (link ispod) se nalaze nacrt teksta zapisnika sa sjednice, a članovima Komore je pristup moguć sa pristupnom šifrom.

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7