Odluka o izmjenama Statuta Revizorske komore FBiH objavljena u „Službenim novinama Federacije BiH“

Odluka o izmjenama Statuta Revizorske komore FBiH objavljena u „Službenim novinama Federacije BiH“

Pet, 08. Jan. 2021.


U Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine broj 1/21 od 08.01.2021 godine objavljena je Odluka o izmjenama Statuta Revizorske komore FBiH, koju je usvojila Skupština Komore i na koju je Saglasnost dalo Federalno ministarstvo finansija.

Prilog: Odluka u Službenim novinama FBiH

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7