Objavljena Tarifa revizorskih usluga Revizorske komore FBiH

Objavljena Tarifa revizorskih usluga Revizorske komore FBiH

Sri, 08. Jul. 2015.


Tarifa Revizorskih usluga objavljena je u Službenim novinama Federacije BiH broj 52/15

U Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine broj 52/15 od 08.07.2015 godine objavljena je Tarifa revizorskih usluga koju je usvojila Skupština Revizorske komore FBiH i na koju je Saglasnost dalo Federalno ministarsvo finansija.

© 2022 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7