Obavijest o povlačenju Saglasnosti Federalnog ministarstva finansija na prijedlog Tarife revizorskih usluga

Obavijest o povlačenju Saglasnosti Federalnog ministarstva finansija na prijedlog Tarife revizorskih usluga

Sri, 06. Nov. 2013.


Federalno ministarstvo finansija donijelo akt kojim povlači Saglasnost na prijedlog Tarife revizorskih usluga Revizorske komore Federacije BiH

Federalno ministarstvo finansija je dana 31.10.2013. godine donijelo akt broj 04-14-3838-2/13-E.P., kojim povlači Saglasnost na prijedlog Tarife revizorskih usluga Revizorske komore Federacije BiH broj: 04-14-3838/13-E.P. od 09.07.2013. godine.
U prilogu se nalazi skeniran dokument Ministarstva.


PRILOG: Povlačenje saglasnosti Federalnog ministarstva finansija.
 

© 2022 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7