Izvještaj o transparentnosti za 2022. godinu društva za reviziju „Profit-A“ doo Bosanski Petrovac

Izvještaj o transparentnosti za 2022. godinu društva za reviziju „Profit-A“ doo Bosanski Petrovac

Pet, 28. Apr. 2023.


Društvo za reviziju „Profit-A“ doo Bosanski Petrovac objavljuje Izvještaj o transparentnosti za 2022. godinu

U skladu sa članom 82. Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj 15/21), društvo za reviziju „PROFIT-A“ doo Bosanski Petrovac objavljuje Izvještaj o transparentnosti za 2022. godinu.

IZVJEŠTAJ O TRANSPARENTNOSTI PROFIT-A ZA 2022. GODINU

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7