Izvještaj o transparentnosti u skladu sa čl. 82. Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH i objava – mišljenje Ministarstva

Izvještaj o transparentnosti u skladu sa čl. 82. Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH i objava – mišljenje Ministarstva

Uto, 15. Jun. 2021.


Odgovor na upit Revizorske komore FBiH

U prilogu je odgovor Federalnog ministarstva finansija na sljedeći upit:

Da li su društva za reviziju koja su u kalendarskoj 2020. godini obavljala reviziju subjekata od javnog interesa dužna da do 30.04.2021. godine sačine Izvještaj o transparentnosti u skladu sa članom 82. Zakona i objave ga na svojoj internet stranici ili na internet stranici Komore ili se obaveza sačinjavanja i objavljivanja izvještaja o transparentnosti odnosi na kalendarsku 2021. godinu? 

Članovima Komore je pristup downloadu priloga moguć sa pristupnom šifrom.

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7