Informacija sa sjednice Skupštine Revizorske komore FBiH 18.03.2014. godine

Informacija sa sjednice Skupštine Revizorske komore FBiH 18.03.2014. godine

Pet, 21. Mar. 2014.


Skupština Revizorske komore FBiH 18.03.2014. godine u Sarajevu, u prostorijama Hotela “Sarajevo ”, Džemala Bijedića 169 A, Sarajevo. Skupština usvojila Pravilnik o nadzoru i provjeri kvalitete rada društava za reviziju i ovlaštenih revizora.

Skupština Revizorske komore Federacije Bosne i Hercegovine je na sjednici od 18.03.2014. godine usvojila Pravilnik o nadzoru i provjeri kvalitete rada društava za reviziju i ovlaštenih revizora.

Pravilnik o nadzoru i provjeri kvalitete rada društava za reviziju i ovlaštenih revizora broj S-10-12/14 od 18.03.2014. godine možete preuzeti ovdje (PDF)
 

© 2022 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7