Informacija o radu radne grupe za usaglašavanje prijedloga vezano za Nacrt novog Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH

Informacija o radu radne grupe za usaglašavanje prijedloga vezano za Nacrt novog Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH

Pon, 15. Aug. 2016.


Radna grupa formirana od strane predsjednika Komore završila je posao oko usaglašavanja prijedloga za izmjenu Nacrta Zakona o računovodstvu i reviziji. Prilažemo materijal koji je uradila radna grupa. Također prilažemo i sve pojedinačne prijedloge revizorskih društava (bez imena predlagača) jer su to tražila neka revizorska društva i neki članovi Upravnog vijeća.

Veći broj revizorskih društava predložio je da se održi vanredna skupština, na kojoj bi se donio jedinstven stav Komore u vezi pomenutog Nacrta. Ja ću inicirati održavanje skupštine, ali mislim da nije objektivno organizirati skupštinu prije polovice septembra, pošto ne bismo imali kvorum, zbog godišnjih odmora. Materijal koji je uradila radna grupa bio bi osnov za raspravu na skupštini. Naravno, ukoliko neka društva smatraju da njihov prijedlog nije pravilno uvršten u usaglašenu varijantu ili ako imaju novi prijedlog, nije kasno da svoje sugestije upute stručnoj službi Komore, koja će ih proslijediti radnoj grupi na daljnje usaglašavanje.

Predsjednik Komore
dr.sc.Hrvoje Šapina

U prilogu (link ispod) se nalaze materijali, a članovima Komore je pristup downloadu istih moguć sa pristupnom šifrom.
 

© 2022 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7