Informacija o radu radne grupe u proširenom sastavu za usaglašavanje prijedloga Komore u vezi Nacrta novog Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH

Informacija o radu radne grupe u proširenom sastavu za usaglašavanje prijedloga Komore u vezi Nacrta novog Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH

Pon, 24. Okt. 2016.


U skladu sa zaključkom sa vanredne sjednice Skupštine Revizorske komore FBiH od 04.10.2016. godine, radna grupa u proširenom sastavu za usaglašavanje prijedloga Komore u vezi  Nacrta novog Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH je nakon dostavljenih dodatnih prijedloga održala sastanak i okončala aktivnost na objedinjavanju prijedloga. 

U prilogu (link ispod) se nalazi materijal, a članovima Komore je pristup downloadu istog moguć sa pristupnom šifrom. Ukoliko imate poteškoća sa prijavljivanjem na web stranicu Komore i pristupom sadržaju, molimo da nas kontaktirate putem e-maila info@rkfbih.ba ili telefonski.

© 2022 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7