Federalno ministarstvo finansija dalo Saglasnost na prijedlog Tarife revizorskih usluga

Federalno ministarstvo finansija dalo Saglasnost na prijedlog Tarife revizorskih usluga

Sri, 01. Jul. 2015.


Federalno ministarstvo finansija, aktom broj 04-15-2816/15 D.B.P. od 26.06.2015 dalo Saglasnost na prijedlog Tarife revizorskih usluga koju je usvojila Skupština Komore.

Federalno ministarstvo finansija je aktom broj 04-15-2816/15 D.B.P. od 26.06.2015  dalo Saglasnost na prijedlog Tarife revizorskih usluga koju je usvojila Skupština Komore na redovnoj sjednici od 16.04.2015 godine.

Podsjećamo da, u skadu sa odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH („Službene novine FBiH“ broj 83/09) tarifu revizorskih usluga donosi Komora uz saglasnost Ministarstva. Tarife se moraju objaviti u službenim glasilima Federacije.

O objavljivanju Tarife u „Službenim novinama FBiH“ i njenom stupanju na snagu ćemo članstvo i javnost blagovremeno putem ove web stranice obavijestiti.

Tekst Saglasnosti FMF možete prezueti OVDJE.
 

© 2022 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7