Disciplinsko vijeće Revizorske komore Federacije Bosne i Hercegovine na temelju odredbi Pravilnika o disciplinskom postupku i nakon sprovedenog disciplinskog postupka, izreklo mjere javne opomene

Disciplinsko vijeće Revizorske komore Federacije Bosne i Hercegovine na temelju odredbi Pravilnika o disciplinskom postupku i nakon sprovedenog disciplinskog postupka, izreklo mjere javne opomene

Čet, 27. Sep. 2018.


Disciplinsko vijeće Revizorske komore Federacije Bosne i Hercegovine izreklo je, na temelju odredbi Pravilnika o disciplinskom postupku i nakon sprovedenog disciplinskog postupka, mjeru javna opomena za učinjeni disciplinski prekršaj za povredu iz članka 3. st.3. Pravilnika o disciplinskom postupku sljedećim prekršiteljima:

  • Marku Čolaku, (MB Registra članstva Komore: 200000060), ovlaštenom revizoru iz Širokog Brijega i
  • Draganu Knezoviću, (MB Registra članstva Komore: 200002750), ovlaštenom revizoru iz Mostara.

Odluke o izricanju disciplinske mjere su konačne u smislu članka 18. Pravilnika o disciplinskom postupku.
 

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7