Registar društava za reviziju

ARMIN REV d.o.o. Sarajevo


Adresa:
Pavla Lukača 8a, Sarajevo


ID broj:
4200908980003

Registarski broj licence FMF:
9090383101

Matični br.reg. članstva RKFBiH:
100000500


Pravni oblik:
društvo sa ograničenom odgovornošću


Kontakt podaci:
Kontakt osoba: Amira Bećirović
tel./fax 033 610-883
mob. 061 160-023
e-mail: berinaavdagic77@hotmail.com


Osoba ovlaštena za zastupanje:
Amira Bećirović, direktor

Osnivači/članovi društva:

Ime i prezime/naziv: Amira Bećirović
Poslovna adresa: Pavla Lukača 8a, Sarajevo
Učešće u osnivačkom kapitalu: 100%

Ovlašteni revizori društva:

Ime i prezime: Amira Bećirović
Reg.broj licence FMF: 3090015102
Angažiran kao: Zaposlenik

Članovi uprave:

Ime i prezime: Amira Bećirović
Poslovna adresa: Pavla Lukača 8a, Sarajevo


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7