Registar ovlaštenih revizora

Novokmet Milan


Matični broj registra RKFBiH:
200000990


Licenca:
reg.br. 3090161104
20.05.2016.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 20.05.2019.


Firma i adresa revizorskog društva:
"REVIK" d.o.o.
Sarajevo, ul.Branilaca Sarajeva br.20,
Sarajevo


← Registar

© 2018 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7