Registar ovlaštenih revizora

Bećirović Amira


Matični broj registra RKFBiH:
200000960


Licenca:
reg.br. 3090015102
06.05.2016.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 06.05.2019.


Firma i adresa revizorskog društva:
"ARMIN-REV"
d.o.o. Sarajevo, ul.Pavla Lukača br.8a,
Sarajevo


← Registar

© 2019 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7