Registar ovlaštenih revizora

Hadžović Hajrudin


Matični broj registra RKFBiH:
200000950


Licenca:
reg.br. 3090262100
22.07.2016.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 22.07.2019.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2019 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7