Registar ovlaštenih revizora

Varivoda Zoran


Matični broj registra RKFBiH:
200000900


Licenca:
reg.br. 3030042166
28.06.2016.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 28.06.2019..


Firma i adresa revizorskog društva:
LAMIS d.o.o. Srebrenik,
21. Srebreničke brigade bb, Srebrenik


← Registar

© 2019 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7