Registar ovlaštenih revizora

Pidro Elvira


Matični broj registra RKFBiH:
200000090


Licenca:
reg.br. 3040008108
06.05.2016.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 06.05.2019.


Firma i adresa revizorskog društva:
„BDO BH“ d.o.o. Sarajevo,
Dolina br. 11, Sarajevo


← Registar

© 2019 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7