Registar ovlaštenih revizora

Krajšek Azra


Matični broj registra RKFBiH:
200000880


Licenca:
reg.br. 3090184106
02.06.2016.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 02.06.2019.


Firma i adresa revizorskog društva:
"MERFI" d.o.o. Sarajevo,
ul.Porodice Ribar br.37, Sarajevo


← Registar

© 2018 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7