Registar ovlaštenih revizora

Bećiragić Marija


Matični broj registra RKFBiH:
200000790


Licenca:
reg.br. 3060303108
28.06.2016.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 28.06.2019.


Firma i adresa revizorskog društva:
"REVIKO" d.o.o.
Travnik, Šumeće 156, Travnik


← Registar

© 2019 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7