Registar ovlaštenih revizora

Čardaković Ismeta


Matični broj registra RKFBiH:
200000780


Licenca:
reg.br. 3090185103
04.05.2016.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 04.05.2019.


Firma i adresa revizorskog društva:
"NGO AND BUSINESS AUDIT"
d.o.o. Sarajevo, ul. Trg heroja br.10,
Sarajevo


← Registar

© 2019 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7