Registar ovlaštenih revizora

Šaković Asim


Matični broj registra RKFBiH:
200000750


Licenca:
reg.br. 3090216106
20.05.2016.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 20.05.2019.


Firma i adresa revizorskog društva:
n.CONSULTING" d.o.o. Sarajevo,
Ejuba Ademovića br.37 Sarajevo


← Registar

© 2018 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7