Registar ovlaštenih revizora

Julević Hanifa


Matični broj registra RKFBiH:
200000740


Licenca:
reg.br. 3090052105
20.04.2016.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 20.04.2019.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2019 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7