Registar ovlaštenih revizora

Aganspahić Džemal


Matični broj registra RKFBiH:
200000720


Licenca:
reg.br. 3040014106
11.05.2016.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 11.05.2019.


Firma i adresa revizorskog društva:
„InAud“ d.o.o. Cazin,
Generala Izeta Nanića bb, Cazin


← Registar

© 2019 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7