Registar ovlaštenih revizora

Dautović Nermin


Matični broj registra RKFBiH:
200000690


Licenca:
reg.br. 3030039162
07.07.2016.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 07.07.2019.


Firma i adresa revizorskog društva:
"REVIZIJA DAUTOVIĆ" d.o.o.
Gračanica,ul. Gračaničkih gazija bb, Gračanica


← Registar

© 2019 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7