Registar ovlaštenih revizora

Ćuk Jasna


Matični broj registra RKFBiH:
200000680


Licenca:
reg.br. 3080007176
24.03.2017.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 24.03.2020.


Firma i adresa revizorskog društva:
"EKUS"
d.o.o. Široki Brijeg,ul.Fra Didaka Buntića bb, Široki
Brijeg


← Registar

© 2019 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7