Registar ovlaštenih revizora

Galić Marko


Matični broj registra RKFBiH:
200000670


Licenca:
reg.br. 3080026101
09.06.2016.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 09.06.2019.


Firma i adresa revizorskog društva:
"EKUS"
d.o.o. Široki Brijeg,ul.Fra Didaka Buntića bb, Široki
Brijeg


← Registar

© 2019 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7